Emmy Haase (1887)

Den 19 september 1887 lämnade den engelska lastångaren S.S. Emmy Haase hamnen South Shields vid floden Tyne med destination Östersjön och hamnen Cronstadt vid St Petersburg. Hon var lastad med kol. Kapten var den unge James Elliot som vikarierade för den ordinarie kaptenen. Resan till Helsingör blev besvärlig med hårda nordvindar och lasten hade förskjutits. Kapten Elliot var bekymrad för den fortsatta Emmy Haase  resan och skrev ett brev till redaren om sina problem, men vågade inte föreslå att han skulle ligga kvar en längre tid för reparationer. Han fortsatte sin resa. I södra Östersjön blev det storm och S.S. Emmy Haase var dömd. Efter några dagar kom telegram från agenten i Cronstadt till redaren Fredrick Gordon i London att Emmy Haase inte anlänt i tid. Efter flera veckor hade inget hörts och man fick anta att hon förolyckats. 20 sjömän var borta utan ett spår.

113 år senare fick en fiskare ett stort ”uppstick” på sitt ekolod 14 sjömil nordost om Gräsgård på sydöstra Öland. Eftersom botten är helt slät förstod han att det är ett vrak. Dykarna Kim Johansson, Håkan Björk, Erik Bjurström och Magnus Arnebjörk gick ut och och dök på positionen och hittade Emmy Haase.

Ljudberättelsen är producerad inom projektet Unika historiska Kalmar län.

Foto: 1. Emmy Haase, Lloyd’s archive; 2. Dykarbild, William Hemberg