Flottning av timmer

Visste du att man flottat timmer på vattendrag även i södra Sverige? Emån var en sådan flottningsled. Det var framförallt åns nedre delar användes till detta. Slutdestinationen var oftast trä- och pappersindustrier, bland annat vid Finsjö, Nyboholm och Emsfors.

Det har diskuterats om man bör återställa ån genom att lägga tillbaka stenar och klippblock man baxat upp på åstränderna för att timret lättare skulle kunna förflyttas utan att fastna? Stenkistor och fåror har också byggts på vissa ställen som visade stockarna vägen. Detta har försämrat livet för fisk och andra vattenlevande djur i ån eftersom man ändrat den naturliga miljön. Men eftersom flottningen också är en del av vår kulturhistoria har man tvekat.

Flottningen fick hård konkurrens när järnvägen kom och dog ut helt när lastbilar tagit över transporten.