Frövi kvarn

Redan 1344 omtalas en kvarn i Frövi på norra sidan av ån. En bit ifrån kvarnen gör ån en naturlig tvär krök mellan stenklipporna, vilket ger vattnet extra fart. Denna smala passage gav förutsättningar för att driva kvarnhjul. Vattenfall i kombination med byggda dammar gjorde att kvarnar här kunde drivas större delen av året.

Så tidigt som år 1600 finns en karta över området, där vattendrag och kvarnar redovisas. I slutet av 1700-talet fanns även en sågkvarn här, alltså en vattendriven såg.

1842 ersattes den gamla kvarnen i Frövi med en ny större, som kunde driva hela sex par stenar mot tidigare två par. 25 år senare uppfördes Högsholms kvarn på holmen söder om ån och 1878 uppfördes ett stort magasin i Frövi.

Frövi kvarn är en kraftig stenbyggnad i två våningar och vind, med gaveln mot vattnet. Enligt uppgifter i bokverket Svenska kvarnar byggdes Frövi kvarn om till tre våningar 1915. Men eftersom husets form och storlek är densamma idag som då det byggdes, vet man inte riktigt vad som menas med detta? Kanske kan man ha inrett vinden? Kvarnen fick i alla fall ett nytt kvarnverk 1936. Högsholms kvarn ska ha fått tre våningar och nytt kvarnverk på 1920-talet.

Bägge kvarnarna har varit i bruk långt fram i tiden och byggnaderna från deras verksamheter finns fortfarande kvar på var sin sida om ån. Frövi kvarn var i drift ända in på 2000-talet och är därmed en av de kvarnar som drivits längst fram i tiden i Kalmar län. Verksamheten i Högsholms kvarn lades ner i mitten av 1950-talet och byggnaden byggdes om till privatbostad.

Kanske har du smakat Högsbylimpa eller limpan Oslaget från Wickbergs någon gång? Wickbergs konditori i Högsby, som bakade limpan, hade anor från 1900-talets början. Högsbylimpans recept är hemligt och ursprungligen bakades den kanske på mjöl malt i Frövikvarn?