Kungsvägen

Genom Högsby går landsväg 34 mellan Kalmar– Vimmerby och vidare mot Stockholm. Tidigare kallades den ”Kungsvägen”. Den anlades redan på Gustav Vasas tid, på 1500-talet.

Storgatan i Högsby är landsvägens äldre sträckning och följer åsens höjdrygg. Sedan sent 1700-tal har både Storgatans södra sträckning och Tingebro över Emån flyttats något österut, men den norra delen följer exakt samma sträckning nu som då. Det är även utmed den gamla Kungsvägen som samhällets äldsta bebyggelse ligger. Vägen är en av landets äldsta färdvägar på land och har varit av stor betydelse för såväl Högsbys som det omgivande kulturlandskapets utveckling.

De anslutande vägarna från Växjö i väster och från Högsby gård i öster har också hög ålder som kan spåras till åtminstone sent 1700-tal, dock med något förändrade sträckningar.

I och med 1649 års gästgivarordning placerades milstolpar huggna i kalksten ut med jämna mellanrum längs vägarna, så att resande kunde avgöra hur långt det var kvar till nästa anhalt, skjutshåll eller gästgiveri. Lagen innebar att bönderna skulle hålla gäster med nödtorftigt husrum samt stallrum för hästarna, men också mat och öl. Sådana gästgiverier i närheten av Högsby var till exempel Staby och Bötterum.