Mellersta gravfältet

Här på det mellersta gravfältet, som är 80 x 65 meter stort, finns ungefär 40 lämningar av olika slag, bland annat två kvadratiska stensättningar och ett 30-tal resta stenar. Men det är svårt att se, inte minst för den tjocka mossan som täcker stora delar av lämningarna. Gravfältet är också skadat, av det som ursprungligen varit större gravar återstår i vissa fall bara enskilda, omkullfallna stenar. För forntidens människor var liv och död tätt sammanlänkat på ett sätt som vi har svårt att förstå idag. På bronsåldern var samhället uppbyggt av jordbrukare, så förmodligen utgick religionen från en fruktbarhetskult – en cirkulär religion med ett kretslopp av liv, död och pånyttfödelse. En begravning handlade förmodligen inte enbart om död, sorg och avsked utan även om återfödelse och reproduktion – vad kände och tänkte de människor som för 3000 år sedan stod exakt på denna plats invid den nya graven? Vi vet att solen och månen var viktiga för bronsålderns människor, inte bara för att avläsa tid utan också som religiösa symboler när dom försökte tolka och förstå sin omvärld. Forntidens människor var ju precis som du och jag; man funderade över livet, hur allt ting hängde samman och fungerade.

Ljudberättelsen är producerad inom projektet Unika historiska Kalmar län.