Röde Gubben

Kalle Holmström är Historiker på Historiska Påskallavik och Arkivarie på Callerströmska Magasinet. Här berättar han om ”Röde Gubben” som i nuvarande version står på en holme i Påskallaviks hamn. En stor röd gubbe, nästan 4 meter hög, gjord i betong och som blivit en symbol för Påskallavik. Men genom historien har det funnits mer än en ”röd gubbe” i Påskallavik…

Den första versionen av ”Röde Gubben” kom till på varvet i Påskallavik när man la bädden för fartyget ”Prins Oskar”. I ljudklippet berättar Kalle om gubbens historia och läser ett utdrag ur Oskarshamnstidningen från den 24 februari 1951, som berättar om ”Den troliga tillkomsten av Röde Gubben”.  Redan 1945 bildades Röde Gubbens Orden, RGO. En av grundarna var konstnären Arvid Källström. Eftersom originalets trägubbe ruttnade sönder så gjorde Källström den nya gubben i betong. Två RGO-medlemmar, Harald Andersson och Erik Aniansson, gjorde en ny trägubbe 1988 som de satte upp i RGO-parken. Så nu har Påskallavik två röda gubbar. (En spännande detalj är att huvudet av den äldsta trägubben gubben finns bevarat i Callerströmska magasinet).

Vill du veta mer om ”Röde Gubben” så rekommenderar vi varmt ett besök på Kalle Holmströms Youtube-kanal ”Historiska Påskallavik” som du når via länken: Röde Gubben – Påskallavik – YouTube

Det är även Kalle Holmström som tecknat illustrationen av ”Röde Gubbens” tillkomst som du kan se här ovan.