Rosanderska huset

Huset kallas så för att dess dåvarande ägare hette August Rosander, född 1825. Här var Bäckebos poststation inrymd åren 1925-1966. Från 1861 inrättade Postverket poststationer i hela landet. I januari 1874 fick Bäckebo sin första poststation hos handlaren Viktor Sjöman. Troligen i den lokal där verksamheten senare fortsatte. 1881 lämnade han sitt uppdrag och den då 29-åriga Beda Gustafsson blev postföreståndare. Posten sköttes på entreprenad av en poststationsföreståndare. Under den stora expansionen under 1870-talets mitt kom de postansvariga att utgöras av bland annat länsmän, skollärare, präster, brukspatroner, handlare, hemmansägare, änkor och fröknar. Andelen kvinnliga poststationsföreståndare var relativt hög med dåtidens mått mätt. I takt med järnvägens utbyggnad kom fler och fler poststationer att förenas med järnvägsstationerna, med stinsen eller stationsförmannen som ansvarig. Poststationen i Bäckebo förestods under åren 1917-1939 av Ludvig Schönell. Från 1925 var det förlagt till det ”rosanderska huset” på i dag Bäckebovägen 48. Han efterträddes 1939 av dottern Eva, gift Bergman. Posten lades ner 1966 och ersattes av lantbrevbärarlinje från Alsterbro.