Sågverk och möbelfabrik

På ekonomiska kartan från 1940-talet framgår det att det var en rad olika verksamheter i gång utmed Emån. Förutom flera kvarnar och sågar och ett elkraftverk fanns ett par möbelfabriker.

Nära kvarnen låg ett sågverk från 1700-talet och en bit in på 1950-talet. Efter att järnvägen byggts förbi Högsby i slutet av 1800-talet kom ännu fler industrier att etablera sig i nära anslutning till forsarna i Emån. En möbelfabrik uppfördes 1901 och 1912 uppfördes ett litet elektriskt kraftverk som kunde leverera el till gatubelysningen i Högsby samt till en hel del hushåll.

I områdets norra del finns en liten möbelfabrik från 1935 bevarad. Det är den enda kvarvarande snickerifabriken i området. Möbelfabriken var i drift ända in på 2000-talet. Fabriksbyggnaden är förhållandevis välbevarad. Magasinsbyggnaden i två våningar, är tidstypisk med rödmålade fasader. På båda byggnaderna finns årtal samt dåvarande ägares initialer.

Från mitten av 1950-talet började industriverksamheterna att tunnas ut. En möbelfabrik brann ner och en snickerifabrik med sågverk flyttades till annan plats.