Statarbostäder

Vid Kyrkeby finns tre äldre byggnader som använts till statarbostäder och flyttades hit från olika håll. Minnas stuga, restes någon gång runt 1870. Minna arbetade som tjänstekvinna på Kyrkeby och sysslade med bak, tvätt, städning m.m. Det sägs att man fortfarande kan ”möta” Minna i skymningen vid stugan, även om hon är död sedan länge och andra familjer har bott i huset sedan dess. Ängastugan, är den något större av de tre stugorna. Stugan låg förut på ängen mittemot Södra Kyrkeby, och flyttades hit omkring 1860. Den är ev. från 1700- talet. Tärnatorpet var ursprungligen ett litet båtsmanstorp. Det tillhörde Norra Kyrkeby och flyttades hit från sin ursprungliga plats nära gränsen till Klättorps by, och blev då statarbostad. En del uppgifter säger att flytten skedde 1860, men andra uppgifter tyder dock på att stugan flyttades först 1917.
Båtsmanshållen skapades 1683. Båtsmannen fick namn efter torpet för att på så vis lättare hålla reda på att alla båtsmanshåll fanns representerade i flottan. Norra Kyrkebys båtsmän kallades för Tärna, och Södra Kyrkebys båtsmän kallades först för Bock och sedan Märlprim. Det finns 1717 noterat att båtsman Nils Bock låg i Karlskrona och båtsman Sven Tärna var ute i kriget. 1740 hade Sven Tärna kommit bort i strid och ersattes av Nils Tärna.