Stensättning och röse

Detta är den sydligaste hållplatsen på vår resa i tiden till Stufvenäs. Här finns ett mindre gravröse men också stensättningar som markerar gravar. Förmodligen har detta en gång varit del av ytterligare ett stort gravfält, men som har odlats bort genom århundranden av jordbruk. Jordbruket har format och omformat landskapet generation efter generation – det är så kulturlandskapet har uppstått. Många lösa fynd har kommit upp i dagsljus igen genom jordbruket; plötsligt var det något som skymtat fram efter plogen och man har nyfiket stannat för att undersöka. Bara en kilometer västerut, på andra sidan om gamla riksvägen, hittades en bronsyxa, som ett exempel på alla lösfynd som gjorts i marken. Yxskaftet var sedan länge borta men själva yxhuvudet fanns kvar, det mäter 1 dm i längd och har en gång i tiden antingen tappats, glömts, gömts, eller skänkts som gåva till nästa värld eller till någon gud. Röset här på platsen mäter 13 meter i diameter men är skadat, här har folk i trakten plockat sten när man har behövt. Man kan fundera på vilka skatter – gamla gravgåvor – som bönderna hittade i marken. Stensättningarna är runda och 3 meter i diameter, de byggdes med ett enkelt lager sten – för de är enbart 2 dm höga och ganska svåra att upptäcka.

Ljudberättelsen är producerad inom projektet Unika historiska Kalmar län.