Om Stufvenäs

Vi befinner oss nu vid Stufvenäs, en plats med lång historia. Stufvenäs omnämns redan på 1500-talet när kronobonden Joen Fierse fick tillåtelse av kung Gustav Vasa att bygga sig en gård på denna plats. Här på Stufvenäs har bedrivits jordbruk från 1540-tal till 1950-tal, och gästgiveriet har funnits sedan 1987. Grunden till det nuvarande Stufvenäs anlades i slutet av 1700-talet, och än i dag är det är samma mangårdsbyggnad som möter oss.

Landskapet runt Stufvenäs bär på många spår av människans närvaro, en del är lättare att se än andra. I trakten finns inte mindre än 33 fornlämningar från olika tidsperioder, inom en radie på 1200 meter från gästgiveriet. Flintdolkar och vackra stenyxor är spår efter de allra första människorna som levde här under stenåldern, efter att inlandsisen dragit sig tillbaka. Ett exempel på en betydligt yngre fornlämning är begravningsplatsen på ön Svartö – den kallas ’Holländska kyrkogården’ efter de nederländska sjömän som dog i pesten under 1670-talet när Sverige var i krig med Danmark och Nederländerna.

De flesta fornlämningarna i trakten är dock gravar av olika slag från främst bronsålder men också från järnålder. Är du redo kan vi tillsammans göra en tidsresa bakåt i tiden. Vi tar oss till perioden ettusen sjuhundra (1 700) till femhundra (500) före vår tideräkning, till den del av skandinavisk forntid som arkeologerna kallar bronsålder.

Ljudberättelsen är producerad inom projektet Unika historiska Kalmar län.