Varför uppstod Högsby?

Emån har under lång tid använts som kraftkälla för att driva kvarnar och sågar och är alltså förklaringen till att Högsby samhälle vuxit fram just här.

Ända fram till början av 1900-talet var Högsholm, där Lanhagen ligger, helt omsluten av vatten. Precis här tvingas Emån svänga tvärt kring några högre bergspartier och fram till 1920-talet delade sig ån i två tydliga fåror kring Högsholm, där även prästgården låg.

Några byggnader vid Högsholms prästgård var byggda på 1500-talet! Dessa revs under 1960–70-talet. Det tidigare bostadshuset låg strax nordväst om dagens prästgård.

Runt om kyrka fanns olika hus som hade med kyrkobesök och socknens ansvar för sina invånare att göra: kyrkstallar, sockenstuga och fattigstugor. Dessa finns dock inte kvar idag. Tätorten Högsby växte fram efter hand utmed ån, främst under 1800-talets andra hälft.