Brännebro

Gullringen är ett ungt samhälle, men Brännebro är en gammal ort. Från början en gård eller litet torp under namnet Brännehäll på en karta från 1787 som Pechlin på Ålhults gods lät rita. Var namnet Brännehäll och senare Brännebro kommer ifrån är ingen som riktigt vet, men det finns en teori bland bygdehistorikerna.

På orter som Brännebro/Gullringen tillsammans med godset Ålhult speglas hela landets historia i miniatyr; konjunkturer har kommit och gått, nymodigheter har passerat och samhället förändras. Det som bestått är den starka kopplingen till skogen och hantverket, och det vackra kulturlandskapet som formats av generationerna innan oss.