Möt Dackes män

Det var ett slit att vara piga på 1800-talet. Arbetsdagen började klockan fyra på morgonen och var inte slut förrän vid nio på kvällen. Sysslorna bestod av allt från att städa och laga mat till alla på gården till att mjölka och mata djuren. Trots längre arbetsdagar tjänade en piga knappt hälften av vad man tjänade som dräng.

Pigorna porträtteras av Elma Dzinic, Vedrana Dzinic och Hanna Svensson från Sällskapet Komedianterna i Vimmerby.