Hjälpvedettbåten 282 Libanon (1941)

För att det skulle vara möjligt att bärga de tre fartygen som sjönk utanför Össby 9 juli 1941, sveptes den svenska minspärren upp 20 augusti 1941 och istället lades en ny minering lite längre norrut i höjd med Gräsgård. Då man befarade en sträng vinter beslutades att även den nya mineringen under november månad skulle svepas upp för att inte riskera att isen
drog med sig minorna. Uppdraget att svepa minorna hade getts till trålaren Libanon, byggd på Öckerö 1938, men som under kriget kallats in under namnet Hjälpvedettbåt 282.

Besättningen på åtta man kom från hela södra Sverige. Marinens minbåtar svepte minorna med hjälp av vajrar som man draggade mellan båtarna och för att säkra minorna när de kom upp till ytan skruvade man på stålhuvor på minornas utskjutande horn. Libanon var utrustad med en lyftkran och med hjälp av lyftkranen lyftes minorna ombord på Libanons däck. När olyckan inträffade hade man vid svepningen missat att man fått med ytterligare en mina som inte var säkrad. Tio personer omkom vid explosionen. Endast en person av Libanons besättning överlevde tack vare att han var på väg ner i förpiken för att hämta en lyftstropp.

Det finns en minnessten över Libanon i Gräsgårds hamn (N 56.2724206, O 16.53239510).

Ljudberättelsen är producerad inom projektet Unika historiska Kalmar län.

Foto: 1. Libanon till vänster, Försvarsmakten; 2. Minnessten, Ulf Kyrling