Tannenberg, Hansestadt Danzig & Preussen (1941)

Efter den tyska ockupationen av Danmark den 9 april 1940, förekom i princip inte några stridshandlingar inom Östersjöområdet. Nazityskland och Sovjetunionen stod i förbund med varandra genom Molotov-Ribbentrop-pakten. Efter det tyska anfallet på Sovjetunionen den 22 juni 1941 ville nazityskland låta underhållstransporter till Finland gå på svenskt territorialvatten för att därigenom undvika sovjetiska minor och ubåtar.

För att kunna utöva en effektiv neutralitetsvakt lade svenska marinen den 28 juni 1941 ut en minering utanför Öland, vilken offentliggjordes i radio och med underrättelser för sjöfarande. Mineringen lades ut utanför Össby 28 juni 1941 och bestod av två minlinjer och en segelränna. Mineringen bevakades av ett svenskt örlogsfartyg som hade till uppgift att eskortera handelsfartyg genom rännan.

Tannenberg (1941): Tannenberg var en bil- och passagerarfärja sjösatt 16 mars 1935 vid Oderwerke, Stettin. Vid andra världskrigets utbrott blev den ombyggd till hjälpminfartyg och deltog vid minutläggningar både i Nordsjön och Östersjön. Den 9 juli 1941 gick den in i en svensk minspärr utanför sydöstra Öland vid Össby, där hon sjönk. Vid minsprängningen omkom 10 besättningsmän. Delar av vraket bärgades 1952. Vid minsprängningen sänktes också fartygen Hansestadt Danzig och Preussen.

Hansestadt Danzig (1941): Hansestadt Danzig var en bil- och passagerarfärja som byggdes 1926 för det tyska rederiet Norddeutscher Lloyd. Hon var systerfartyg till Preussen och användes för trafik på södra Östersjön mellan Tyskland och tyska Ostpreussen. Fartyget hade en kapacitet för mellan 1158 och 2061 passagerare beroende på fartområde. Vid andra världskrigets utbrott kallades hon in för tjänstgöring i Kriegsmarine och byggdes om till hjälpminfartyg. Som sådant deltog hon i utläggningen av minfält i Nordsjön och Östersjön. Vid den tyska invasionen av Danmark den 9 april 1940 användes fartyget för transport av trupp till Köpenhamn. Den 9 juli 1941 ingick fartyget i en tysk konvoj som gick in i en svensk minering på svenskt territorialvatten utanför Össby på södra Öland och sänktes. Vraket bärgades och skrotades 1952.

Preussen (1941): Preussen var en bil- och passagerarfärja som byggdes 1926 för det tyska rederiet Bräunlich. Hon användes för trafik på södra Östersjön mellan Tyskland och tyska Ostpreussen. Hon var systerfartyg till Hansestadt Danzig. Fartyget hade en kapacitet för mellan 1158 och 2061 passagerare. Vid andra världskrigets utbrott kallades hon in för tjänstgöring i Kriegsmarine och ombyggdes till hjälpminfartyg. Som sådant deltog hon i utläggningen av minfält i Nordsjön och Östersjön. Den 9 juli 1941 ingick fartyget i en tysk konvoj som gick in i en svensk minering på svenskt territorialvatten utanför Össby på södra Öland och sänktes. Vraket bärgades 1952-1953.

Ett minnesmonument över de tyska fartygen finns söder om Össby (N 56.2724206, O 16.4965826). På Gräsgårds kyrkogård står ett träkors till minne över två tyska sjömän med anknytning till de tyska fartygen (N 56.309736, O 16.508301).

Ljudberättelserna är producerade inom projektet Unika historiska Kalmar län.

Bilder: 1. Tannenberg till vänster, foto: Bunderarchiv; 2. Hansestadt Danzig, foto: DDG hansa, 3. Preussen, foto: ur Fachzeitschrift ”Werft Reederei Hafen”, 1927, 4. Minnesmonument, foto: Ulf Kyrling, 5. Träkors på Gräsgårds kyrkogård, foto: Ulf Kyrling