Prästgården

Prästgården i Vissefjärda är belägen sydväst om kyrkogården och uppfördes 1745. Den ersatte då en äldre prästgård av okänt datum. I början av 1800-talet kompletterades prästgården med två rödmålade flyglar, som numera är rivna. Huvudbyggnaden var troligen också ursprungligen röd men har genom åren skiftat i färg efter modets svängningar. 1815 höjdes övervåningen och inreddes med två rumspar på var sida om en stor sal. Allen, med rönn och ask, som leder fram till gården planterades 1833. 1907 ersattes den öppna verandan med en inglasad, i två våningar. Den revs dock ner på 1930-talet då man valde att återta den öppna verandan. 1915 fick prästgården telefon och några år senare drogs det in vatten. Elektricitet installerades på 1920-talet – på självaste Luciadagen. Sedan kom badrum med WC. Församlingen i Vissefjärda satte en ära i att hålla sin prästgård i ett tidsenligt skick. Intill den gamla prästgården ligger idag en 18-håls golfbana och Prästgården fungerar som ett Pensionat B&B. Pensionatet har 6 sovrum med egen dusch och toalett. 2015 byggdes ett annex med fyra dubbelrum. Även de har egen dusch och toalett.