E22

Vägen Malmö – Norrköping var från början Riksfyran. Då riksvägsnumren reviderades 1962 blev det riksväg 15 vars nummer man behöll till 1980. Sedan blev det E 66, som 1992 blev E 22. Under tiden som vägen var riksväg, blev den kraftigt upprustad.

I tidningen Expressen 8 november kunde man läsa:  ”På sträckan Oskarshamn – Kalmar händer stora saker. I etapper skall under fem år hela sträckan breddas, rätas och permanentas. Stora sträckor får nybruten rak motorväg……. Även sträckan Ålem–Kåremo–Ryssby nybyggs, går rakt genom ödemark och förkortar avståndet 3 km.

1954 fattades beslutet om den ”smala, krokiga och bebyggda grusvägen”  förbi Pataholm. Ny väg påbörjades. Arbetslösa fick jobb och fick slita hårt. 1958 tillsattes mera pengar, för att få fart på byggandet. Med hjälp av 72 miljoner kronor skulle eftersläpningen tas igen i ett 4-års projekt.

Sträckan Ålem – Kåremo är klar 1958 och har blivit 2,5 km kortare. Arbete med att förbättra sträckan Kåremo – Söregärde pågår.

1959 anslås 100 miljoner kronor till Småland för nya Riks-15 vägnätet fram till 1965, då man får en östligare sträckning förbi Rockneby och Lindsdals samhällen. Detta står att läsa i Dagens Nyheter 7 april 1961.

Foto: Milsten vid vägen mellan Rockneby och Revsudden, Kalmar läns museum