Kyrkskolan

Enligt 1842 år folkskolestadga skulle varje församling ha minst en fast skola. Undantaget var fattiga och glesbefolkade församlingar där man tilläts ha delade och ambulerande skolor. Före 1842 fanns någon form av undervisning i knappt hälften av landets 2308 socknar.

I Bäckebo fanns troligen någon form av undervisning före 1842, men också här dröjde det innan de första fasta skolorna byggdes. Den första fasta skolan i Bäckebo var kyrkskolan som invigdes 1848. Dess förste lärare var den då nyexaminerade läraren Claes Peter Gustafsson, 25 år som blev bygden trogen till sin död 1881.

Denna första kyrkskola från 1848 ersattes på samma plats 1905 av den nuvarande skolan. Denna skola innehöll två skolsalar och två bostadslägenheter för lärare. 1912 fanns många skolor i socknen som idag alla är nedlagda. Här kan nämnas fasta skolor i Bäckebo, Abbetorp, Knivingaryd, Luvehult, Ekenäs och Skedsbygd. Vidare har funnits ambulerande skolor i Jössemåla, Kolningsmåla, Kättilstorp och en i Högahyltan. Det kan säkert ha funnits fler. Många är de som i dessa skolor har lärt sig läsa, skriva och räkna och förbereda sig inför livet. Denna skola intill kyrkan lades ner 2017 och barnen åker nu skolskjuts till Alsterbro.

Såhär berättar Marianne Strandklint om sin skolgång i Bäckebo kyrkskola 1937 till 1943:
”Vi sju års ålder började jag skolan. Min lärarinna var Karin Svanfeldt, som jag beundrade mycket. Vi var många i början av terminen, men så småningom flyttade en efter en och till slut återstod endast två stycken i klassen, nämligen jag och Sven. Vi kom att gå hela skoltiden bara två elever. Det var ju märkligt men det gick bra.”