Hur kom Hembygdsparken till?

1952 köpte Högsby kommun Lanhagen av Svenska kyrkan och arrenderade ut marken till hembygdsföreningen. Hit flyttades sedan historiskt intressanta byggnader av olika slag som annars skulle rivits. Först ut var en ängslada från Trädenäs.  Sedan slog man på stort och flyttade ner Stenholmska huset från storgatan, med museiverksamhet och allt 1953. Huset hade byggts på Storgatan år 1800 av organisten Erik Stenholm. Han hade byggt det helt själv. Han till och med smidde spikarna och högg stenen. År 1950 donerades huset till hembygdsföreningen av Kalmar läns slakteri och blev då museum.

När Landsantikvarie Manne Hofren var på besök i byn Gösebo 1950, fick han syn på den äldsta ladugård han någonsin sett. Han krävde att kommunen skulle köpa den så att hembygdsföreningen kunde ta hand om den. Den kom till Lanhagen sex år senare, 1956.

Idag finns det sammanlagt åtta hus i parken. Vem vet om den kommer utökas ytterligare en dag?