Varför heter det Lanhagen?

Här i Emån har det fiskats ål i hundratals år. För att fånga ålen användes så kallade lanor. En lana är ett nät i form av en strut som sänks ner i strömt vatten. När ålarna simmat in är det för strömt för att vända och simma ut.

Man byggde dammar med öppningar för lanor i träramar, som kunde hissas upp och ner i öppningarna. Dammen gick tvärs över ån så ålen kunde inte simma förbi. Detta lanfiske finns beskrivet i skrift 1559, men har säkert pågått ännu längre än så. År 1646 finns en landamm markerad på en karta.

Det var noga bestämt när man fick fiska ål. Säsongen var kort men intensiv. Man fick börja fiska vid islossningen och hålla på till senast den 15 maj. Hur många dagar varje gård fick fiska var noga uträknat och fördelat beroende på hushållens storlek.

Lanhagen är en del av gården Högsholm som i historiska skrifter kallas Odensö. Den var en av alla Kungsgårdar Gustav Vasa lät anlägga runt om i landet för att förse hovet med förnödenheter och samtidigt lära folket ett och annat om effektivt jordbruk. Just denna kungsgård bar sig inte tillräckligt bra enligt kungen och blev därför snart boställe för socknens präst i stället. Namnet Högsby kommer antagligen från den holme Emån som heter Högsholm. Den hörde till prästgården.

Marken i Lanhagen har långa perioder betats och på så sätt hållits öppen. I en lantmäterihandling från 1663 beskrivs hagen så här: ”En beteshage vid prästgården som kallas Ekhagen vilken kan ungefär föda en häst om sommaren”.   

Sammanfattningsvis: Lanhagen = hagen vid lanfisket.